در روز ولنتاین

روز عشق، مهر و سپاسگزاری

صمیمانه ترین تبریکات خود را به پاس همراهی بهترین یار و همراه در ناهمواری های زمانه

تقدیم می کنم به

بهترین دوست.

دیدگاه بگذارید