رفع بیخوابی با عطر

بیشتر بدانیم؛
(شماره ۲۵)

♣️ برخی عطرها موجب درمان بی‌خوابی هستند!

آنچه به اثبات رسیده است، اینکه بسیاری از رایحه ها و عطرها، بویژه عطرهایی با بوی گیاهان، موجب ترشح هورمون‌های احساسی اندورفین و اکستاسین شده و بدین طریق از ترشح کورتیزول (هورمون استرس) جلوگیری کرده و در نتیجه به طور طبیعی موجب استراحت بهتر و نیز آرامش بیشتر می‌شوند.

همچنین ثابت شده است که پیکربندی هورمونی ناشی از عطرها و رایحه های احساسی ، یکی از بهینه‌ترین درمان‌ها برای خواب راحت شبانه است.

?ما را به دوستانتان معرفی کنید.

اینستاگرام :

http://INSTAGRAM.COM/ATRILOSHOP

دیدگاه بگذارید