۲۵ دسامبر روز میلاد مسیح (ع) پیامبر رحمت و رهایی

و روز کریسمس

بر هموطنان مسیحی مبارک باد.

ceeport

دیدگاه بگذارید