میلاد مسیح،

وه عجب شیرین است

مریم، نگه اش به

خوشه پروین است

عیدی که به هر

کوچه و منزل بینی

هر شاخه کاج

بسته بر آذین است!

میلاد حضرت مسیح مبارک باد

دیدگاه بگذارید