ماه پر برکت شعبان بر همه عزیزان مبارک باد

 

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و پنج خورشید در این ماه آمد

 

 

ceeport

 

 

 

دیدگاه بگذارید