عید فطر، جشنی به مناسبت دست یافتن

به ارمغان گذر از شب ظلمت به سپیدی

نور و رسیدن به مبارک سحر هدایت است.

عید فطر بر همه همراهان عزیز عطریلو مبارک باد

دیدگاه بگذارید