روز پرستار
روز پاسداشت مقام شامخ این عرشیان و
پیشگامان جهاد در مقابل کووید ۱۹ گرامی باد.

دیدگاه بگذارید