میلاد حضرت عیسی مسیح
بر همه ایرانیان
به ویژه هموطنان مسیحی
مبارک باد

دیدگاه بگذارید