گفته بودم

چو بیایی غم دل با تو بگویم،

چه بگویم که غم از دل برود،

چون تو بیایی!

نیمه شعبان گرامی باد.

دیدگاه بگذارید