بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد!

فرا رسیدن عید قربان، عید عبادت و بندگی بر همگان مبارک باد

دیدگاه بگذارید