فاطمه باغ گلاب است،
خدامیداند
فاطمه گوهرناب است،
خدامیداند!

فاطمه واژه زیباست، تعجب نکنید
کرم فاطمه دریاست،
خدا می داند!

میلاد مادر خوبیها و بانوی
دوعالم، حضرت زهرای مرضیہ(س)
و روز بزرگداشت مقام والای
مادران و زنان را به یکایک شما همراهان عزیز عطریلو شادباش عرض می نماییم.

@Atrilo
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌

دیدگاه بگذارید