دختران فرشتگانی هستند از آسمان

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان

روز دختر بر دختران دیروز و امروز ایران زمین مبارک باد

دیدگاه بگذارید